Inlogformulier

Kalender

Tijdens een Algemene ledenvergadering van de Wijkraad werden er een aantal vragen gesteld over de Wijkraad. Tevens zijn er een aantal vragen gesteld over De Belleman en de Beheerstichting Belleman. Hieronder volgen de meest gestelde vragen en de antwoorden.

Over de Wijkraad
1. Wat is de rechtspersoonlijkheid van de Wijkraad?

De Wijkraad is een Vereniging

2. Hoe kan ik lid worden en wat betekend een lidmaatschap?

Lid worden kan door aanmelding bij het secretariaat. Het lidmaatschap betekent dat je actief mee kunt denken en mee kunt praten over alle aspecten van Dommelen. Voor de minder actieven betekent het dat je steeds op de hoogte gehouden wordt van alles wat er in Dommelen speelt. Hoe meer leden de Wijkraad telt, hoe krachtiger haar stem bij ondermeer het gemeentebestuur.

3. Zijn er kosten aan het lidmaatschap verbonden?

Het lidmaatschap is gratis

4. Vanaf welke leeftijd kan ik lid worden?

Er is geen formele leeftijdsgrens, maar stemrecht op de vergaderingen is er pas vanaf de leeftijd van 16 jaar.

5. Hoe financiert de wijkraad haar activiteiten?

De Wijkraad wordt gesubsidieerd door de Gemeente. Statutair zijn donaties of contributies mogelijk, maar beide zijn vooralsnog niet aan de orde.

6. Is gebruik van de Belleman voor de Wijkraad gratis

De Wijkraad betaalt voor de activiteiten in de Belleman dezelfde vergoedingen als de overige gebruikers van de Belleman.

7. Welke projectgroepen zijn er?

De afgelopen jaren zijn er verschillende werkgroepen geweest, afhankelijk van de vraag en noodzaak. De Ouderensoos is inmiddels helemaal zelfstandig, er zijn projectgroepen verkeer, evenementen en Wijkplan.

8. Hoe zit het met de ontwikkeling van het ledenbestand?

Het ledenbestand is gegroeid naar ± 700 leden(gezinnen), maar hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem!