Inlogformulier

Kalender

spinder1 300Laat de natuur het werk doen.

De volkstuinvereniging Spinder heeft al de jaren van zijn bestaan een voortrekkerspositie ingenomen onder de volktuinen in de regio. Alleen al de naam voorspeldt dat het niet een ‘gewone’ vereniging is.
Spinder is namelijk een afkorting van Spit in de rug; wie komt daar nu toch op?

Nu dan, dat was Leen Ketting,  één van de oprichters, nu inmiddels 30 jaar geleden. De andere was de auteur van dit artikel, Rienk Weening, die zodoende de gebeurtenissen uit de eerste hand heeft.

Het was inmiddels bloednodig dat er iets gebeurde, de oude tuinen waren toegankelijk voor iedereen, wat op zichzelf wel gezellig is maar wat ook zijn vervelende kantjes heeft...

 

De gemeente Valkenswaard wilde wel maar zat klem tussen alle mogelijke reglementen. De oprichters hadden nogal grote plannen, zoals bijvoorbeeld iedereen een kasje van drie bij vier meter en een centrale opbergplaats voor de machines. Langdurige discussies waren het gevolg en vooral diepgravende studies op het gebied van de gemeentelijke verordeningen. 

Maar het lukte. Eén en ander werd vastgelegd in een reglement waar in stond waaraan beide partijen zich te houden hadden. Om enige punten te noemen: De gemeente onderhoudt het toepad, de sloten en het hek rond het terrein en de vereniging regelt de zaken binnen de omheining. Aangezien het complex gelegen is in een beekdal moet het aanzien daarin passen.

Voorlopig niet gebruikte percelen worden begraast door paarden en er wordt bij de leden op aangedrongen om een minimum aan bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Alle leden worden geacht een steentje bij te dragen aan onderhoud van de paden, maar als iedereen dat op een andere manier doet ziet het er niet uit. De oplossing was het onkruid niet meer te bestrijden maar het af te maaien. De benodigde dure machine werd met behulp van de gemeente aangeschaft, en een maaiploeg doet de rest. Het resultaat is prachtige groene paden.

spinder2 300Maar wat te doen tegen vogels, konijnen, woelratten en nog veel meer, en wel op een natuurvriendelijke manier? Het idee; een valkennest! Lang is er over gepraat maar onlangs is hij opgericht. Trots staat de kast op een hoge paal en nu maar wachten op een bewoner. Sommigen hebben al eens een valk zien bidden boven de tuin, nu dan dat gebed kan verhoord zijn...

Het bestuur heeft nog veel meer wensen namelijk om een stuk bij de Keersop wat te drassig is en niet geschikt is voor begrazing, om te toveren tot een paddenpoel. Alhoewel de benodigde vergunningen er zijn vallen de kosten buiten de draagkracht van de vereniging. Er wordt dus gezocht naar sponsors! 

 

terug-knop