Inlogformulier

Kalender

weredi-stokerweiDat zullen mensen uit Dommelen anno 2009 niet zeggen. Voor inwoners geboren na 2000 is dit straks echter wel een gegeven. In de Dommelse annalen van 2009 wordt namelijk opgenomen dat het schoolgebouw van Scholengemeenschap Were Di  in de Stokerwei in november zeer rap van de aardbodem is weggevaagd. Het behoort tot de historie.

Het gebouw heeft de leeftijd van 25 jaar niet gehaald. Wijziging in onderwijsstructuur en -organisatievorm zijn daar debet aan. De verschillende richtingen van voortgezet onderwijs zijn samengekomen in een nieuwe structuur; en onderwijs en politiek kozen voor een zogenoemde unilocatie aan de Merendreef.

 

Wat hoort hiermee definitief tot het verleden?
Eigenlijk moeten we voor de Valkenswaardse onderwijssituatie, en het Stokerweigebouw, teruggaan naar 1944. Toen werden voor Valkenswaard concrete stappen gezet om tot een meisjes-ulo te komen. De zusters Franciscanessen uit Oirschot, die al veel eerder naar Valkenswaard gekomen waren voor onderwijs en zorg, begonnen aansluitend aan de lagere school een zevende en achtste klas. Ze werden hierbij gesteund door deken Manders. Hieruit ontstond de Maria Goretti-ulo. Voorlopig op en in de locatie waar de voormalige huishoudschool aan de Emmalaan stond.

sloop-weredi-stokerwei-1Eigen locatie
Maar men wilde uiteraard veel liever een zelfstandige school op een aparte locatie. Onder bezieling en stringente leiding van zuster Immaculata kwam in 1953 de nieuwe Maria Goretti-ulo gereed in de directe nabijheid van de huishoudschool. De school groeide bestendig en zou dat met ups en downs blijven doen. In 1960 nam Mejuffrouw Castelijns de directiefunctie van de zusters over. Ze heeft lange tijd aan het roer gestaan.
Belangrijk gegeven tijdens haar bewind: het invoeren van gemengd onderwijs in 1975. Dit had tot gevolg dat ook de naam gewijzigd werd in 'r.-k. mavo De Rijsvenne'. In diezelfde midden-zeventigerjaren ontstond de wens tot uitbreiding en nieuwbouw. Omdat aan het begin van de zeventiger jaren Dommelen grootscheeps tot ontwikkeling werd gebracht werd een nieuwe locatie daar gezocht.

Naar Dommelen
Het werd een lange geschiedenis, waarin in 1979 het ministerie accoord ging met nieuwbouw. Het duurde tot 1985 voor de eerste steen gelegd kon worden voor de nieuwbouw in de Stokerwei. Mejuffrouw Castelijns verrichtte de eerste steenlegging samen met Jan Verbeek. Jan was in 1983 officieel directeur geworden van de, inmiddels als gemeengoed aanvaarde, Rijsvenne-mavo. Voor de jongelui uit Dommelen was dit uiteraard een voortreffelijke situatie, zo'n mavoschool in de wijk.

Samenvoeging voortgezet onderwijs
Tien jaar heeft de Dommelse bevolking mogen genieten van een mavo in de buurt. Veranderingen gaan snel. De verwikkelingen op onderwijs- en organisatiegebied noopte de verantwoordelijken tot een samenvoeging van alle vormen van voortgezet onderwijs over te gaan. Scholengemeenschap Were Di ontstond. We zijn dan in 1995.
De politiek bepaalde dat die scholengemeenschap op één locatie vorm moest krijgen. Die unilocatie werd gepland aan de Merendreef, op de plek waar het Hertog Jancollege domicilie had.

sloop-weredi-stokerwei-2Afbraak
Men kent de jongste ontwikkelingen. Het gebouwencomplex van Were Di is gereedgekomen en alle leerlingen van het voortgezet onderwijs in Valkenswaard en omgeving zijn daar, inmiddels al drie jaar, gehuisvest en voelen zich thuis. Het gebouw aan de Stokerwei kwam leeg te staan. Ondanks allerlei suggesties voor gebruik is uiteindelijk besloten het gebouw te slopen. Dat is deze maand november gebeurd. Met inzet van effectieve machines en in een welhaast adembenemend tempo verdween het gebouw uit de wijk en van de aardbodem.

 

terug-knop