Inlogformulier

Kalender

kroonhofZowel de woorden 'kroon' en 'koruna' als ook het woordje 'kruin' zijn afgeleid van het latijnse woord 'corona'. In de loop der tijden heeft 'kroon' verschillende betekenissen gekregen. Behalve het imposante hoofdsieraad op de kruin van een koningshoofd, is 'kroon' ook de aanduiding voor een bepaalde munt geworden. En uiteraard hebben de bedenkers van de straatnamen in Dommelen-Noord deze betekenis voor ogen gehad toen zij de namen 'Kroonhof' en 'Korunahof' bedachten.

Deze kroon, en ook deze koruna, is dus de benaming van een munt. Van oorsprong is het een gouden munt die in 1385 in Frankrijk werd ingevoerd. De naam is ontleend aan het gekroonde wapen van Frankrijk dat prominent op deze munt voorkomt.

Lees meer...

ceciliadalAl zo’n 500 jaar is Cecilia als beschermheilige en patrones van menig koor, fanfare of orkest een van de meest vereerde heiligen van de katholieke kerk. Tot de middeleeuwen was Paus Gregorius de patroonheilige van muziek en muzikanten, maar toen in 1584 de Romeinse Academie voor Muziek werd opgericht en deze onder de bescherming werd geplaatst van de H. Cecilia nam haar populariteit enorm toe.

Het verhaal van de H. Cecilia is, zoals veel verhalen over heiligen uit de eerste eeuwen van de geschiedenis van de kerk, een mengsel van feit en fictie, van waarheid en legende. Maar vast en zeker is het een verhaal over schoonheid en liefde, over deugd en standvastigheid. De eerste vermelding van Cecilia in de kerkelijke canon is al van het jaar 496 en de geschiedenis van haar leven, haar liefde en haar dood is uitvoerig beschreven in de Passie van Cecilia, het lijdensverhaal van de martelaren, van enkele decennia later.

Lees meer...

narcislaanHordes toeristen trekken in de maanden maart, april en mei naar onze inmiddels wereldberoemde bollenstreek om zich te verbazen over de schitterende kleurenpracht van 'onze' narcissen en 'onze' tulpen.

Als zo’n toerist een narcis eens wat beter bekijkt zal hij ontdekken dat deze bloem uit zes kroonbladeren bestaat waarbinnen zich als een krans de zogenaamde bijkroon bevindt die de meeldraden omsluit. De grootte van deze bijkroon kan nogal uiteenlopen en de afmetingen bepalen of er van een kroon, een kroontje, of een trompet gesproken wordt.

Van het narcissengeslacht is de Narcissus pseudonarcissus, die men ook wel gele narcis of trompetnarcis, paaslelie of paasbloem noemt, wel het meest bekend. De wilde vorm kan men nog sporadisch aantreffen in lichte loofbossen, heggen en grazige parken of weilanden, maar staat op de Rode Lijst, de door het IUCN uitgegeven lijst van bedreigde soorten, als zeer zeldzaam en sterk afgenomen.

Lees meer...

 

oortjeshof 200Het 'oortje' van deze straatnaam in Dommelen heeft niets te maken met het verkleinwoord van oor. Oortjeshof is een straat in de 'muntenbuurt' van Dommelen.

Zoals de dubloen van het dubloenhof en de kroon van het kroonhof is ook de oort van het oortjeshof een oude munt die misschien hier en daar nog wel wat herinneringen oproept.

De naam van deze munt is afgeleid van het woord oord dat heel vroeger ook wel als oort werd gespeld. En de betekenis van dit woord is zoiets als 'plaats' of 'hoek' of 'rand'. In de Middeleeuwen  waren er heel veel munten in omloop  die door een kruis in vieren waren verdeeld. In vier hoeken of 'oorden'  dus en 'oord' kreeg zo ook nog de betekenis van 'een vierde deel van een munt'.

Lees meer...

schrijnerweiIn de wijk Schepelweien zijn de straatnamen genoemd naar oude ambachten of beroepen. Maar helaas, het woord en het beroep 'schrijner' bestaat helemaal niet; althans in van Dale’s Groot Woordenboek zal men het vruchteloos zoeken. Wel bestaat het woord en het beroep schrijnwerker.

Dat is, of misschien moet men zeggen dat was, een speciaal soort timmerman of meer in het bijzonder een bepaald soort meubelmaker. Want het woord schrijnwerker is uit de mode geraakt en de inhoud en status van het beroep is in de loop der tijden ernstigermate veranderd.

Lees meer...