Inlogformulier

Kalender

blekerweiIn de wijk Schepelweijen zijn, zoals bekend, de straatnamen vernoemd naar oude ambachten en beroepen. Maar wie weet heden ten dage nog wat een bleker is of is geweest.

Ons aller Van Dale woordenboek helpt ons ook niet veel verder door slechts te vermelden dat een bleker iemand is die het bleken als beroep uitoefent en additioneel nog op te merken dat er zowel katoenblekers alswel linnenblekers bestaan of hebben bestaan. En onder bleken blijkt dan het extra wit maken van linnengoed of het ontkleuren van katoen of wol te worden verstaan.

Dat kan op een eenvoudige, goedkope manier gebeuren door de stoffen op een grasveld uit te spreiden en bloot te stellen aan het zonlicht, of op een duurdere, meer moderne manier, door hiervoor bepaalde kunstmiddelen te gebruiken.

Lees meer...

norbertusdreefNorbertus werd geboren omstreeks 1080 – 1085. Waar zijn wieg heeft gestaan is niet helemaal duidelijk: sommige bronnen houden Xanten voor zijn geboorteplaats andere geven aan dat hij is geboren in het Genneperhuis bij Gennep.

Zijn vader was Heribert, heer van Gennep en zijn moeder was afkomstig van de Franse adel. Norbertus had dus alles mee voor een interessante carrière in de hogere kringen. De voorzienigheid had kennelijk anders beslist want getroffen door een plotselinge roeping wendde Norbertus zich al op jonge leeftijd tot een leven van armoede en meditatie. Hij werd kanunnik en later diaken van de Sint Viktorkerk in Xanten en aalmoezenier aan het hof van keizer Hendrik V.

Lees meer...

rebeccadalIn Agnetendal-Noord zijn de straatnamen vernoemd naar mannelijke heiligen; in Agnetendal-Zuid naar vrouwelijke equivalenten. Maar wie is nu eigenlijk de heilige Rebecca?

De Rebecca die ons bekend is van het Bijbelboek Genesis, was ongetwijfeld een bijzondere vrouw maar zij is geen heilige. Ze was de vrouw van Isaak en de moeder van Jakob en Esau. Abraham, de vader van Isaak, heeft haar door zijn knecht uit zijn geboortestreek laten halen, zodat Isaak niet hoefde te trouwen met een vrouw uit Kanaän, waar de familie inmiddels woonde.

Abraham had goed geboerd in Kanaän. Hij had veel schapen en rundvee en slaven die hem dienden. En toen hij bejaard begon te worden droeg hij zijn oudste dienaar Eliëzer op om onder zijn eigen verwanten in zijn vaderland Mesopotamie een vrouw voor zijn zoon Isaak te zoeken. En, volgens de Bijbel, ging Eliëzer op weg met tien kamelen beladen met allerlei kostbaarheden, trok op en reisde naar Aram-Naharaim, naar de stad van Nachor, Abrahams broer. Daar aangekomen liet hij zijn kamelen bij een waterput uitrusten.

Lees meer...