Inlogformulier

Kalender

dubloenhofDubloen is de naam die in de 16de eeuw in de Nederlanden gebruikt werd voor een belangrijke Spaanse munt.Het was een gouden munt met een gewicht van officieel 6,77 gram en had de waarde van twee escudo's .

De officiële Spaanse benaming ervan was: doblas excelentes.

In het Nederlands heten escudo's dukaten en 'doblas excelentes' zijn dus eigenlijk 'dubbeldukaten' . Hieruit is het woord 'dubloen' ontstaan. Buiten Spanje was de munt, met name in Frankrijk, bekend onder de naam 'pistole' en werd een enkele escudo ook wel aangeduid als 'pistolet'.

 De munt werd omstreeks 1500 in Spanje, allereerst in Sevilla, geslagen. Het was een fraaie munt die werd uitgevoerd met grote portretten van Ferdinand en Isabella; de koning en koningin van Spanje . Ze werd in eerste instantie uitsluitend gebruikt in Spanje en de Spaanse kolonies. De periode kort na 1500 heeft in een paar tijdperken een geweldige invloed gehad op de muntslag. Allereerst kwamen de grote ontdekkingsreizen en daarna kwam de enorme toevloed van goud en zilver en de daarbij behorende inflatie.

Door de ontdekking van Guinea, met zijn enorme goudvoorraden, werd Portugal een verkoper van goud. Om dat goud gemakkelijker verhandelbaar te maken werd het vermunt tot 'cruzados'. De cruzado was een handelsmunt. Ook Spanje kreeg door de ontdekkingsreizen een enorme toevoer van goud uit Amerika. Dat maakte de gouden munt uit Sevilla al heel snel tot standaardmunt van Europa.

Isabella overleed in 1504 en toen had de dubloen al zo’n belangrijk marktaandeel, dat werd besloten het dubbelportret te handhaven. In de 16de eeuw was de Spaanse dubloen met muntteken 'S' (Sevilla) de meest voorkomende gouden munt in Europa. Vele vonden via de talrijke handelsbetrekkingen maar zeker ook door middel van de oorlogen hun weg naar de Nederlanden en deze munt is dan ook in onze streken vaak gekopieerd. Gouden dubbele dukaten, dubloenen dus, werden in de 17de eeuw geslagen in alle gewesten behalve Overijssel en Groningen en in de steden Deventer, Kampen en Zwolle.

Van veel recentere datum maar toch ook nog wel het vermelden waard, zijn de 'Lutine dubloenen'. In het jaar 1799 verging ergens op de Noordzee, voor de kusten van Vlieland-Terschelling, de 'Lutine' Dit Engelse schip had volgens de geruchten, een enorme hoeveelheid goud aan boord ter waarde van zo’n 1,2 miljoen pond sterling. Ondanks vele pogingen tot locatiebepaling en berging is, althans officieel, nooit iets van deze lading boven water gekomen.

Maar ter gelegenheid van de 200- jarige herdenking zijn in 1999 op Vlieland en Terschelling Lutine-dubloenen op de markt gebracht ter viering van het 'Lutinejaar'. Er zijn 4 munten uitgegeven; per eiland een munt van een halve en een hele dubloen. De zilverkleurige halve dubloen van Vlieland en Terschelling had in 1999 een waarde van 2,50 gulden. De hele dubloen, goud kleurig, was 5 gulden waard. Of van het echte goud van de Lutine nog eens ooit 'echte' dubloenen zullen worden geslagen is zeker voor de bewoners van het Dubloenhof tot de verbeelding sprekend.

terug-knop