Inlogformulier

Kalender

soevereinhofEen 'soeverein' is een machtige keizer of een heerszuchtige despoot of zo iemand die van geen hoger gezag afhankelijk is.  Maar dat is niet de betekenis waar het 'Soevereinhof' zijn naam aan heeft ontleend. Immers in deze wijk in Dommelen zijn de namen ontleend aan oude of zeer oude munten.

De benaming 'Soevereinhof' is afkomstig van een oud geldstuk uit de Zuidelijke Nederlanden, dat daar voor het eerst is geslagen in 1612. Dus toch al tamelijk oud. Het was een gouden geldstuk waarop het borstbeeld van een soeverein was afgebeeld. Vandaar uiteraard de naam van deze munt.

De onderhavige soevereinen die als eersten werden vereeuwigd waren de aartshertogen van Brabant, Albert en Isabella. Daarna kwamen de successievelijke andere heersers aan de beurt, bijvoorbeeld de hertogen Filips IV of Karel II en een groot aantal andere soevereinen zijn hen in deze afbeeldingstatus gevolgd.

souvereinDe waarde van de munt soeverein was stabieler dan de afgebeelde soeverein. Zij had een waarde van 6 gulden maar er bestonden ook dubbele soevereinen van 12 gulden en zelfs 1/3 en 2/3 soevereinen van 2 respectievelijk 4 gulden. De munten hebben een tamelijk lang leven gehad en zijn in groten getale geslagen tot het jaar 1798. Vandaar ook het grote aantal soevereinen die als afbeelding moesten worden gebruikt.

In 1598 benoemde Filips II zijn dochter Isabella en haar verloofde Albert van Oostenrijk tot heersers over de Zuidelijke Nederlanden. Deze voerden kennelijk een zeer actieve muntpolitiek en daardoor ontstond er een hevige concurrentie met de munten uit de Republiek van de Noordelijke Nederlanden. Dat waren vooral de overgewaardeerde, en dus winstgevende, leeuwendaalders en rijksdaalders.

In de  Republiek ontstonden ook steeds meer provinciale en stedelijke uitgaven van allerlei munten. Dit was blijkbaar een onhoudbare situatie geworden die uiteindelijk in 1606 resulteerde in een nieuw muntstelsel dat bijna een eeuw de basis vormde voor het muntwezen. Als belangrijkste nieuwe munt kwam de Gouden Rijder.

Als reactie werd ook de Zuid-Nederlandse muntwet aangepast en begon men vanaf 1612 zoals gezegd met het slaan van gouden soevereinen. Niet alleen soevereinen in diverse valuta’s maar ook zilveren patagons  en de iets later toegevoegde zilveren ducatons  met het dubbelportret van Albert en Isabella werden geslagen. 

Ook in Engeland circuleerde een munt met dezelfde naam: de sovereign.  Dat was het gouden Britse pond of de British Gold Sovereign,  de standaard gouden munt die de stabiele basis is geweest van 1817 tot de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in 1914 en waarop het land heeft gesteund toen het zo’n lange tijd kon zingen: 'Britannia rules the waves'.

terug-knop