Inlogformulier

Kalender

briefOorspronkelijk een dorp van zo'n 12 à 1.500 inwoners, heeft Dommelen sinds de jaren '70 een complete metamorfose ondergaan. De bouw van ca. 3.500 woningen en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal inwoners hebben het oorspronkelijke gezicht van Dommelen voorgoed veranderd.
Als onderdeel van de gemeente Valkenswaard heeft Dommelen zijn grondgebied 'geofferd' voor de uitbreidingen van de gehele gemeente. Voor de toekomst is een totale bevolking van ruim 13.000 inwoners voorzien. Slechts weinig herinnert meer aan het oude Dommelen, zoals het was tot de uitbreidingen daar plaatsvonden. Nog te zien zijn Huize Agnetendal, het gemeenschapshuis ' de Boerderij', de kerk, de Dommelse Watermolen, enkele boerderijen en de Dommelsche Bierbrouwerij.


De brouwerij heeft meer dan 250 jaar het dorpsgezicht van Dommelen voor een belangrijk deel bepaald. Sinds de jaren '70 is Dommelsch Bier overigens ook ver buiten Dommelen een begrip geworden. Hoe het dorp eens was kan men het beste vernemen uit het boek 'Dommelen, 't is mèr de ge't weet', een fraaie geschiedschrijving van dit echte Brabantse dorp.


fabriekIn de laatste decennia is er enorm bijgebouwd en eigenlijk kunnen we niet meer spreken van een echt dorp. De eerste woninggedeelten buiten de 'dorpskern', de vrouwen- en mannendalen, hebben jaren geleden gezelschap gekregen van de wijk: 'Schepelweien'. In dit gedeelte vinden we onder andere één van de drie basisscholen die Dommelen rijk is, een vestiging van 'Scholen-gemeenschap Weredi' en 'de Boerderij', waar vooral vroeger tal van verenigingen actief waren.


Verder mogen we de voetbalvereniging niet vergeten (R.K.V.V.). Zij zijn gelokaliseerd aan de rand van de bebouwde kom en de velden grenzen aan het door Natuur Monumenten aangekochte natuurgebied ''t Heike'. Iets na de creatie van eerdergenoemde wijken is op het terrein gelegen aan de Damianiusdreef (het voormalige Doe-Terrein) een winkelcentrum met sporthal verrezen: 'de Belleman'. In 1998 is het winkelcentrum na een grondige verbouwing en modernisering heropend.Bron: Dommelen, 't is mer dè ge't weet