Inlogformulier

Kalender

Vanuit mijn raam en door de geraniums zag ik het grote Stemmenbos. Vooraan wat kleine struikjes, hier en daar pril groen en de eerste knoppen, verder naar achter de dikkere stammen en daarachter weer de bosreuzen. Dikke beuken met geweldige stammen, degelijk geworteld in de grond en al eeuwenoud. Onbeweeglijk stonden ze daar met hun knoestige koppen, onfeilbaar in het geloof dat ze er nog eeuwen zouden blijven staan. Er omheen stonden groepjes gewone bomen. Minder geweldig als de beuken, maar wel van oorspronkelijke kunne en zodoende behorend bij het vaderlandse landschap Ze leunden tegen elkaar alsof ze elkaar moesten steunen om niet om te vallen. Daarvoor stonden de echt dunne stammen. Buigzaam, soepel meegaand met elke wind en profiterend van zowel de zon als de schaduw die bij tijd en wijle over het bos viel. Er onder wat kreupelhout, dunner, breekbaarder en niet of nauwelijks geschikt voor het echte bos. Maar ook zag ik de bospest die zich door het bos slingerde gebruik makend van de mogelijkheden die de stammen boden om zich aan vast te klampen. En helemaal onderin zag ik het prille groen van de planten die zich tussen de bomen ontwikkelden en tot bloei en groei kwamen in de vruchtbare humusgrond.

Als je niet goed keek zag je alleen bos. Keek je beter dan pas zag je de verschillende lagen die het bos tot bos maakten. Ik keek er naar door mijn geraniums en vroeg me af welke stammen op mij de meeste indruk zouden maken en aan wie ik mijn voorkeur zou geven deze keer.

Lees meer...

Schrijver van de nieuwe column "UITZICHT VAN ACHTER DE GERANIUMS" is Theo Maassen, geboren in 1936, woonachtig in Dommelen en al heel lang genieter van het werkvrije leven, beter bekend als "met pensioen zijn".

In zijn werkzame leven was hij actief in de wereld van de communicatie-industrie. Daarna heeft hij zich met vreugde overgeleverd aan diverse hobby's zoals cartoontekenen, schilderen, actief naar kunst en design kijken, spelen in een blaasorkest, tennissen, reizen door west-Europa, lezen, cryptogrammen oplossen en ... vooral voor zichzelf stukkies schrijven over wat hem boeit. Iets wat hij nu ook gaat doen voor ons.

Lees meer...