Inlogformulier

Kalender

Vandaag is het stil, beetje mistig lijkt het wel, weinig wind en met een beetje geluk komt dadelijk al wat zon te voorschijn.Best wandelweer, denk ik, dus tijd om de benenwagen te nemen. Ik denk dat ik van noord naar zuid ga lopen. Zo gedacht, zo gedaan.
Met mijn dikke wandelsloffen ondergebonden stap ik onze voordeur uit en loop via enkele "hof"straatjes naar de toch wel saaie Brouwerijdreef die me zuidwaarts voert. Ik bedenk dat ik eigenlijk in een wat merkwaardig be-naamde wijk woon. Allemaal geldstraten.
Maar dat de euro's hier nou in dikke bundels door de lucht vliegen? Of dat het hier de Dommelse goudkust is? Nou nee, wie dat denkt, ziet ze echt vliegen. Er wonen hier doodnormale mensen in met dollars, escudo's, marken, francs, roebels, duiten, kronen en andere munten aangeduide huizen. En daar zit m.i. niet een miljonnair tussen, wat het wonen hier eigenlijk best gezelliger maakt.

Ik vind dat ik daar maar eens in moet gaan duiken op een volgende wandeling. Dan wil ik proberen de achtergronden van al die verschillende munten eens te onderzoeken. Hoe ze zijn ontstaan en hoe het zo geworden is als wij het nu kennen. Terwijl ik daarover loop te peinzen, schiet me een anecdote te binnen die ik ooit hoorde over een koper van een witte bungalowwoning in de Stuiverhof en die dat geen naam vond die paste bij zijn nieuwe bezit, een bungalow in een hofbuurt met andere witte bungalows. Dat verdiende beter. Dus begon hij een protestbrief te schrijven met het verzoek de naam Stuiverhof in te wisselen voor een beter klinkende. Hij kreeg, na wat aanhouden, uiteindelijk zijn zin. De naam Stuiverhof werd vervangen door Vierlanderhof. Dit tot grote voldoening van de betreffende heer. Maar vernam ik later: Een Vierlander is een klein, weinig waardevol munstukje dat maar heel kort heeft bestaan. Niemand gaf er een stuiver voor. Had meneer toch maar beter de naam Stuiverhof kunnen accepteren. Maar ik vind het wel een leuke grap van de betreffende dienst.

Intussen ben ik aangekomen bij de Pastoor Bolsiusstraat in Dommelen Zuid, ben rechts van mij de eco-tuin en Wilma's terras gepasseerd,waar je, als het beter weer wordt, heerlijk kunt vertoeven én verse groenten kunt kopen, en sta stil bij het naambordje. Vandaag ben ik immers al de hele wandeling bezig met straatnaambordjes. Bolsius, Bolsius ... dat zal er dan wel een uit Gouda zijn geweest, van die kaarsen weet u wel. Maar dan denk ik, pastoor? In Gouda waren ze toch vooral christelijk, dus dat zal wel niet kloppen. Terwijl ik verder het terrein op loop zie ik meer namen van "voorname inboorlingen". Vooral zéér eerwaarde heren. Dan kom ik bij het plattegrondbord dat laat zien waar allemaal wordt gebouwd.
Ik zie "de rode beuk", de "zomereik" en de ""blauwspar". En bedenk dan dat wij in Noord de beemden, de weien, de dreven, hoven, en de dalen bewonen. Goh, en dan heb je ook nog Oud Dommelen waar je "bloemen en groen" treft. Zogezien eigenlijk een groot compliment voor de ambtenaren die dat allemaal moeten uitvinden en het vooral willen laten kloppen met de beleving van het gehele plaatje. Dommelen is van oudsher een plek waar ruimte was voor veel groen en met de gekozen benamingen wordt dat sterk ondersteund, vind ik.

Maar nu terug naar de historie van het dorp tussen Keersop en Dommel: Dommelen. De naam zou van Dommel Lo kunnen komen, wat betekent plaats aan de Dommel. Of dat klopt? 't Is mer dè ge't weet, weet het ook niet precies. Maar het boek is wel een voortreffelijke brok geschiedenis voor een dorps-wandelaar die wil weten op welke historische grond hij loopt.
Ik laat de lege bouwvlakte achter me en ga via de "oude" Groenstraat terug naar waar het ooit begon hier met Dutmala, (Dut of Dhu = oud Germaans voor draaien en mala = Latijns voor plekken - draaiplekken), twee benaderingen die uiteindelijk zouden samenkomen in de naam Dommelen.
Geschat wordt dat de oudste bewoning dateert van zo'n 9000 tot 10.000 voor Christus, hoewel er een vondst zou zijn gedaan die wordt gedateerd op 60.000 jaar terug.
Grappig is dat Dommelen altijd een beetje "dwèrs" is geweest. Zo vertelt het boek dat Dommelen best oud is, (pesterig: ouder dan Valkenswaard); dat
Dommelen bij Bergeijk hoorde en wilde horen (pesterig: niet bij Valkenswaard); de huidige kerk op de verkeerde plek staat (had bij de brouwerij, oud gemeentehuis en oude bewaarschool moeten komen) en zo zijn er nog wat van die dingen die best aardig zijn om te weten. Alleen vertel ik u daar later misschien nog over, als ik weer op stap ben in de contreien van de gehuchten die Dommelen vorm gaven: Keersop, Papenhoek, Berg, Groenstraat,de Hei en het Hof.

De ... dorpswandelaar.