Inlogformulier

Kalender

gladheid

Naar aanleiding van een vraag gesteld tijdens onze thema-avond van woensdag 31 jan. is er een antwoord vanuit de gemeente betreffende de gladheidsbestrijding op de fietspaden in Dommelen.
Alle bruggen over de Dommel van Loonderweg tot en met Luikerweg behalve Christoffelpad en Lage Heide fietspad worden in de vaste gladheidbestrijdingroutes meegenomen. Dit geldt voor zowel de rijbaan als fietspaden voor zover aanwezig.
Het Christoffelpad met het Harriesbrugske wordt niet gestrooid omdat zowel de brug als de fundering van het pad niet bestand zijn tegen het gewicht van een strooicombinatie. Om deze reden plaatsen wij gedurende de gehele winterperiode op het Christoffelpad bij Cornelisdal en Kornoeljelaan tekstbebording dat er niet gestrooid wordt.
Het Lage Heide fietspad met de Lage Heidebrug is aangemerkt als toeristisch fietspad en wordt derhalve niet gestrooid. Bovendien loopt het pad door een natuurgebied en is deels niet verhard.
Op de site van Valkenswaard staan alle wegen ingetekend die in de gladheidsbestrijding worden meegenomen. Deze kan jaarrond worden geraadpleegd.