Inlogformulier

Kalender

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21 juni 2017– Zoals eerder aangekondigd vindt het groot onderhoud aan de Tienendreef nog vóór de bouwvakvakantie plaats. Aannemer Heijmans start op maandag 26 juni met het werk. De rijbaan van de Tienendreef krijgt vanaf de kruising Nieuwe Waalreseweg-Tienendreef tot aan de rotonde bij de Damianusdreef een nieuwe, verstevigende asfaltdeklaag. Aan de inrichting van de Tienendreef verandert verder niets. Vanaf 26 juni is de weg afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van een klein deel (zie hierna). Het werk duurt naar verwachting tot vrijdag 14 juli.

Lees meer...

Naar aanleiding van de ingebrachte punten door verschillende bewoners, zijn wijkraad en gemeente in overleg gegaan over de verdere invulling van de wijkschouw. Veel van de ingebrachte punten bleken bij de gemeente al bekend en/of kunnen via de reguliere procedure bij de gemeente worden ingebracht (via https://www.valkenswaard.nl/direct-regelen). Als wijkraad zijn wij graag op de hoogte van wat er leeft en speelt, maar we pakken geen rol bij de reguliere klachtenafhandeling. Toch zijn er ook punten aan de orde gesteld die vragen om extra aandacht. Deze worden buiten de wijkschouw om verder opgepakt met betrokken bewoners/partijen.

Alle mensen die input hebben geleverd voor de wijkschouw hebben inmiddels een persoonlijke terugkoppeling gehad via de gemeente.

wegwerkzaamheden

Bericht van Beheer Openbare Ruimten gemeente Valkenswaard

Mogelijk heeft u het op een andere wijze reeds gehoord of gelezen, maar ik wil u alsnog graag wijzen op de volgende publicatie: https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws_42845/item/gewijzigde-planning-groot-onderhoud-nieuwe-waalreseweg-en-tienendreef_67459.html

Ik verwacht op zeer korte termijn aan te kunnen geven wanneer beide projecten starten. Voor de Nieuwe Waalreseweg wordt t.z.t. een extra informatieavond gehouden waarbij we samen met de aannemer de werkzaamheden en maatregelen nader toelichten. Vooralsnog zien wij daar voor de Tienendreef geen meerwaarde in. Uiteraard zullen wij u, maar ook de inwoners van Dommelen, vooraf duidelijk informeren op welke wijze het verkeer van de Tienendreef wordt omgeleid.

Op zaterdag 24 juni zal Wethouder Tindemans om 15.00 uur de eerste mozaïek tegel leggen bij de Dorpspomp op het Martinusplein in Dommelen.

In maart heeft Wijkraad Dommelen meegedaan met het landelijke project NL-Doet ( van het Oranje Fonds) en omdat Valkenswaard uitgeroepen is tot Wandelgemeente van het jaar 2017, heeft wijkraad Dommelen het initiatief genomen om inwoners van Dommelen een stoeptegel te laten mozaïeken, ieder naar zijn/haar eigen ontwerp en goed passend binnen ons wijkplan “Doe mee(r) met Dommelen”
Op diverse plaatsen in Dommelen zijn deze tegels inmiddels gelegd, die de weg wijzen naar bijzondere (historische) plaatsen. De tegels samen vormen een “8”, dwz. dat de wandeling bestaat uit twee afzonderlijk te lopen lussen van ieder ongeveer anderhalf uur. De eerste lus is vanaf za. 24 juni te lopen. Er zijn nog tegels in de maak voor de tweede lus van de wandeling. Ook die zal zo spoedig mogelijk gelegd worden. In samenwerking met de VVV en Heemkunde is er ook een mooie folder ontwikkeld, waarin enkele historische plaatsen kort beschreven worden.

groenstructuur

De gemeente Valkenswaard werkt aan een nieuw groenstructuurplan voor het (gemeentelijk) groen binnen de komgrenzen. Een groenstructuurplan is een leidraad voor de gemeente hoe zij met groen om wil gaan. Het geeft antwoord op vragen als: Waar willen we openbaar groen behouden? Op welke plaatsen willen we meer, of kwalitatief beter groen?
In zo’n plan kunnen we ook gewenste structuren vastleggen. In nieuwe plannen voor de openbare ruimte moet daar dan rekening mee gehouden worden.

Lees meer...